WP9 / 20 Серија кратки конфигурации на Купот Пирекс